bodybck
home   over unimat   contact
a
b
c
d
e
f

Gumacon


De Gumacon en Combicon-S zijn beiden verkeersremmende betondrempels die tevens uitstekende berijdbaarheid voor openbare diensten (openbaar vervoer, brandweer & ambulancediensten etc.) bieden. Een goede plaatsing is voor dit product een belangrijke factor om de veiligheid te garanderen; Unimat installeert beide producten al jarenlang en heeft zo tientallen straten binnen Nederland veiliger gemaakt voor zowel bestuurders, voetgangers als andere weggebruikers.

Materiaal & kwaliteit

Dit puur Nederlands product wordt door de ingenieuze en met een octrooi beschermde vorm nog beter
bestand tegen slijtage. De in het beton geïntegreerde taludmarkering met glasparels zorgt voor jarenlange goede zichtbaarheid, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Het drempeloppervlak wordt direct na de productie gezandstraald, zodat een stroeve ondergrond ontstaat. Deze garandeert een veilig wegdek voor alle weggebruikers, onafhankelijk van de weersituatie.

In het model van de drempels zijn een aantal innovatieve ideeën toegepast, welke zorgen voor een verminderde belasting van de kwetsbare aansluiting tussen de betonnen delen en het overige wegdek, zoals asfalt of klinkerbestrating.

Normen & keuring

Alle door Unimat geïnstalleerde betondrempels voldoen aan de NEN 5950-norm.